Adwent

Adwent to, według tradycji kościelnej, czas oczekiwania na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. To także czas poprzedzający jego narodziny.

Adwent trwa przez cztery niedziele, a katolicy chodzą wtedy na roraty i oczekują przyjścia swego Zbawcy. Ten okres ma bardzo refleksyjny charakter. To czas nawrócenia i poszukiwania Chrystusa w modlitwie, słowie Bożym, codzienności i otaczających nas osobach.

Wieniec adwentowy jest symbolem pobożności. To gałązki drzewa iglastego z czterema świecami. Są one zapalane w każdą kolejną niedzielę adwentu. W ciemnościach świata czekamy na przyjście Jezusa – zapalenie świec oznacza czuwanie i gotowość na jego pojawienie się. Zieleń to symbol życia, a kształt kręgu to symbol wieczności Boga i życia Chrystusa. Całość stanowi symbol miłości i wyczekiwania, zwycięstwa i hołdu dla Jezusa.